Rabu, 30 Januari 2013

BIOGRAFI AL-ASMAI ( AHLI FISIOLOGI )


Abdulmalik bin Quraib Al-Asma’i (Basra, 740-828) adalah seorang ahli fisiologi yang memberikan kontribusi penting pada Zoologi, Botani, Peternakan Hewan.
‘Abdul Malik ibn al-Quraib al-Asmai dilahirkan di Basrah pada tahun 740. Dia adalah seorang Arab yang saleh dan murid puisi Arab yang baik. Al-Asmai dianggap sebagai ilmuwan Muslim pertama yang memberikan kontribusi pada Zoologi, Botani, dan Peternakan Hewan. Tulisannya yang terkenal adalah Kitab al-Ibil, Kitab al-Khalil, Kitab al-Wuhush, Kitab al-Sha, dan Kitab Khalq al-Insan. Buku terakhir mengenai anatomi manusia menunjukkan pengetahuan dan keahliannya yang luas mengenai subjek ini. Al-Asmai meninggal pada tahun 828.
Ketertarikan pada peternakan kuda dan unta merupakan alasan bagi karya ilmiah yang sistematis oleh orang Arab mulai dari abad ke-7. Selama Kekhalifahan Umayyah, perilaku dan klasifikasi hewan dan tanaman dipelajari dan dicatat oleh beberapa ilmuwan. Karya Al-Asmai sangat populer di antara para ilmuwan abad ke-9 dan ke-11.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

nrelate